top of page

Psychoterapia

ZAMERANÁ NA 

RIEŠENIE

ONLINE

"Nikto nedáva viac, ako ten čo dáva nádej"

                                                                                              L. N. Tolstoj 

Vitajte v CENTRE KRÁTKEJ TERAPIE, KOUČINGU A HYPNÓZY, v útočisku pre všetkých vás. Mojím poslaním je poskytovať chránený priestor súcitu, bezpečnosti a stability s cieľom pomôcť vám viesť plnší a bohatší život.

Poskytujem: Individuálnu, Párovú a rodinnú terapiu, Koučing a Hypnoterapiu

***

Viem vám pomôcť ak Vás trápi

***

 • Problémy s pamäťou a učením

 • Výsledky v škole, športe, v práci su nedostatočné 

 • Stres

 • Ovládajú ma emócie

 • Problém s trémou

 • Bolesť hlavy, migrény ale lekári nenašli príčinu

 • Problém otehotnieť pre ktorú nemá medicína vysvetlenie

 • Šumenie v ušiach - Tinitus

 • Moje dieťa sa pocikáva

 • Vzťahové problémy

 • a iné...

ONLINE PSYCHOTERAPIA A JEJ VÝHODY

 • Ľahší prístup: V dnešnej dobe, kedy je hrozba šírenia korona vírusu všadeprítomná, je ONLINE PSYCHOTERAPIA tým najpraktickejším riešením. Je vhodná aj pre klientov mimo Bratislavy a pre klientov ktorí žijú v odľahlých oblastiach alebo majú obmedzenú pohyblivosť alebo obmedzený prístup k doprave.

 • Znížené náklady: Online terapia eliminuje náklady spojené s cestovaním a je lacnejšia. (pozrite si špeciálne ceny balíčkov)

 • Konzistentnejšia terapia: Online terapia znižuje riziko neprítomnosti v dôsledku zlých poveternostných podmienok, alebo choroby, čo klientom umožňuje pravidelnú účasť na terapii.

 • Intenzívnejšia terapia: Online terapia sa môže naplánovať častejšie, pretože klienti nemusia dochádzať na veľké vzdialenosti.

 • Zvýšený pokrok: Keďže online terapia poskytuje intenzívnejšiu terapiu, môže urýchliť pokrok.​

 • Psychická pohoda a pohodlie: Online terapia môže pomôcť pri odstraňovaní sociálnej stigmy súvisiacej s prijímaním duševného poradenstva, alebo dochádzaním do ordinácie. Pre jednotlivcov, ktorí môžu mať problém s tradičnými modelmi liečby, môže byť vhodnejšie online poradenstvo, pri ktorom sa zistilo, že on-line terapiu uprednostňujú tí, ktorí majú problém porozprávať sa s niekým o svojich problémoch, alebo ktorí trpia sociálnymi fóbiami, agorafóbiami alebo úzkostnými poruchami.

 • Flexibilita: Klienti s môžu veľmi pružne dohodnúť na vhodnom čase terapie.

 • Bezpečnosť: Terapie prebiehajú v zabezpečenom online priestore, iba v aplikáciach, ktoré poskytujú šifrovanie end-to-end ako sú napríklad videhovory v aplikáciách Whatsapp a Skype. Každé online sedenie je prísne dôverné.

Basic

Individuálna 

PSYCHOTERAPIA

ONLINE

Individuálna terapia

„Nech je život akokoľvek zlý, vždy jestvuje niečo, čo môžete robiť a dosiahnuť v tom úspech. Kým je život, ostáva nádej.“
                                                                                                                                            Stephen Hawking

Objavte svoj zdroj vnútornej dôvery a osobného naplnenia

Cieľom našich individuálnych stretnutí je pomôcť každému človeku fungovať podľa jeho najlepších schopností. Naším cieľom je pomôcť každému dosiahnuť plnejšie porozumenie; rozvíjať zručnosti na zlepšenie vzťahov; nájsť nové spôsoby; vysporiadať so stresom a úzkosťou; zlepšiť komunikačné zručnosti; prelomiť negatívne a seba-deštruktívne vzorce; zvýšiť kariérne uspokojenie; a zvýšiť sebavedomie a sebaistotu.

Zajednajte si prvú ONLINE konzultáciu zdarma:

Párová 

Psychoterapia

a

Rodinná

Párová a rodinná terapia

„Šťastný je ten, kto našiel šťastie vo vzťahoch a rodine.“

L. N. Tolstoj

Do terapie vás privádza nádej. Je to veľmi silný zdroj na potrebnú zmenu!

Terapia s pármi a rodinami je veľmi potrebná, aby pomohla rozvíjať lepšie komunikačné schopnosti, riešiť konflikty a vytvárať zdravé a flexibilnejšie hranice medzi milovanými. Väčšina párov a rodín je vedená k liečbe kvôli kríze, akou je rozvod, strata alebo opakovaný boj. Terapia s pármi a rodinami môže pomôcť vyriešiť staré nefunkčné vzorce správania sa a vytvoriť priestor pre zdravé obohacujúce spojenie.

Zajednajte si prvú nezáväznú konzultáciu zdarma:

„Keď zlepšíme naše medziľudské vzťahy, zlepšíme tím svoje duševné zdravie.“

William Glasser

BEZPLATNÉ ONLINE SEDENIE 

si

VYŽIADAJTE

Stačí  Vám spraviť jednoduchý prvý krok! Zistite ako by vám psychoterapia mohla pomôcť.

bottom of page