Psychoterapia

ZAMERANÁ NA 

RIEŠENIE

ONLINE

"Nikto nedáva viac, ako ten čo dáva nádej"

                                                                                              L. N. Tolstoj 

Vitajte v CENTRE KRÁTKEJ TERAPIE, KOUČINGU A HYPNÓZY, v útočisku pre všetkých vás. Mojím poslaním je poskytovať chránený priestor súcitu, bezpečnosti a stability s cieľom pomôcť vám viesť plnší a bohatší život.

Poskytujem: Individuálnu, Párovú a rodinnú terapiu, Koučing a Hypnoterapiu

***

Viem vám pomôcť ak Vás trápi

***

 • Problémy s pamäťou a učením

 • Výsledky v škole, športe, v práci su nedostatočné 

 • Stres

 • Ovládajú ma emócie

 • Problém s trémou

 • Bolesť hlavy, migrény ale lekári nenašli príčinu

 • Problém otehotnieť pre ktorú nemá medicína vysvetlenie

 • Šumenie v ušiach - Tinitus

 • Moje dieťa sa pocikáva

 • Vzťahové problémy

 • a iné...

ONLINE PSYCHOTERAPIA A JEJ VÝHODY

 • Ľahší prístup: V dnešnej dobe, kedy je hrozba šírenia korona vírusu všadeprítomná, je ONLINE PSYCHOTERAPIA tým najpraktickejším riešením. Je vhodná aj pre klientov mimo Bratislavy a pre klientov ktorí žijú v odľahlých oblastiach alebo majú obmedzenú pohyblivosť alebo obmedzený prístup k doprave.

 • Znížené náklady: Online terapia eliminuje náklady spojené s cestovaním a je lacnejšia. (pozrite si špeciálne ceny balíčkov)

 • Konzistentnejšia terapia: Online terapia znižuje riziko neprítomnosti v dôsledku zlých poveternostných podmienok, alebo choroby, čo klientom umožňuje pravidelnú účasť na terapii.

 • Intenzívnejšia terapia: Online terapia sa môže naplánovať častejšie, pretože klienti nemusia dochádzať na veľké vzdialenosti.

 • Zvýšený pokrok: Keďže online terapia poskytuje intenzívnejšiu terapiu, môže urýchliť pokrok.​

 • Psychická pohoda a pohodlie: Online terapia môže pomôcť pri odstraňovaní sociálnej stigmy súvisiacej s prijímaním duševného poradenstva, alebo dochádzaním do ordinácie. Pre jednotlivcov, ktorí môžu mať problém s tradičnými modelmi liečby, môže byť vhodnejšie online poradenstvo, pri ktorom sa zistilo, že on-line terapiu uprednostňujú tí, ktorí majú problém porozprávať sa s niekým o svojich problémoch, alebo ktorí trpia sociálnymi fóbiami, agorafóbiami alebo úzkostnými poruchami.

 • Flexibilita: Klienti s môžu veľmi pružne dohodnúť na vhodnom čase terapie.

 • Bezpečnosť: Terapie prebiehajú v zabezpečenom online priestore, iba v aplikáciach, ktoré poskytujú šifrovanie end-to-end ako sú napríklad videhovory v aplikáciách Whatsapp a Skype. Každé online sedenie je prísne dôverné.

Basic

Individuálna 

PSYCHOTERAPIA

ONLINE

 

„Nech je život akokoľvek zlý, vždy jestvuje niečo, čo môžete robiť a dosiahnuť v tom úspech. Kým je život, ostáva nádej.“
                                                                                                                                            Stephen Hawking

Objavte svoj zdroj vnútornej dôvery a osobného naplnenia

Cieľom našich individuálnych stretnutí je pomôcť každému človeku fungovať podľa jeho najlepších schopností. Naším cieľom je pomôcť každému dosiahnuť plnejšie porozumenie; rozvíjať zručnosti na zlepšenie vzťahov; nájsť nové spôsoby; vysporiadať so stresom a úzkosťou; zlepšiť komunikačné zručnosti; prelomiť negatívne a seba-deštruktívne vzorce; zvýšiť kariérne uspokojenie; a zvýšiť sebavedomie a sebaistotu.

Zajednajte si prvú ONLINE konzultáciu zdarma:

Párová 

Psychoterapia

a

Rodinná

 

„Šťastný je ten, kto našiel šťastie vo vzťahoch a rodine.“

L. N. Tolstoj

Do terapie vás privádza nádej. Je to veľmi silný zdroj na potrebnú zmenu!

Terapia s pármi a rodinami je veľmi potrebná, aby pomohla rozvíjať lepšie komunikačné schopnosti, riešiť konflikty a vytvárať zdravé a flexibilnejšie hranice medzi milovanými. Väčšina párov a rodín je vedená k liečbe kvôli kríze, akou je rozvod, strata alebo opakovaný boj. Terapia s pármi a rodinami môže pomôcť vyriešiť staré nefunkčné vzorce správania sa a vytvoriť priestor pre zdravé obohacujúce spojenie.

Zajednajte si prvú nezáväznú konzultáciu zdarma:

„Keď zlepšíme naše medziľudské vzťahy, zlepšíme tím svoje duševné zdravie.“

William Glasser

BEZPLATNÉ ONLINE SEDENIE 

si

VYŽIADAJTE

Stačí  Vám spraviť jednoduchý prvý krok! Zistite ako by vám psychoterapia mohla pomôcť.