KRÁTKA

Psychoterapia

ZAMERANÁ NA 

RIEŠENIE

"Nikto nedáva viac, ako ten čo dáva nádej"

                                                                                              L. N. Tolstoj 

Vitajte v CENTRE KRÁTKEJ TERAPIE, KOUČINGU A HYPNÓZY, v útočisku pre všetkých vás. Mojím poslaním je poskytovať chránený priestor súcitu, bezpečnosti a stability s cieľom pomôcť vám viesť plnší a bohatší život.

Poskytujem: Individuálnu, Párovú a rodinnú terapiu, Koučing a Hypnoterapiu

***

Viem vám pomôcť ak Vás trápi

***

Depresia, Úzkostné stavy

Nízke sbavedomie

Spánkové poruchy

Slabá sústredenosť

Chronická únava

Slabá vôla

Strata kreativity a inšpirácie

Chronická bolesť

Nedarí sa vám schudnúť

Intímne problémy

Syndróm vyhorenia

Nedokážete podať výkon keď si to prajete

Problémy s pamäťou a učením

Výsledky v škole, športe, v práci su nedostatočné 

Stres

Ovládajú ma emócie

Problém s trémou

Bolesť hlavy, migrény ale lekári nenašli príčinu

Problém otehotnieť pre ktorú nemá medicína vysvetlenie

Šumenie v ušiach - Tinitus

Moje dieťa sa pocikáva

Vzťahové problémy

Tetánia

a iné...

Staráme sa o Vašu maximálnu bezpečnosť nad rámec odporúčaní

***

***

> Pred každým stretnutím si dezinfikujeme ruky

> Počas sedenia sme od seba vzdialený viac ako na dva metre a máme neustále nasadené respirátor FFP2, terapeut má aj štít.

> Ordinácia je vybavená najmodernejším prístrojom na čistenie vzduchu od vírusov a baktérií s účinnosťou 99,97 % a tým v kombinácií s rúškami prakticky znižuje riziko možného prenosu infekcie na nulu. Tento prístroj je v nepretržitej prevádzke počas celého sedenia.

> Po každom sedení je ordinácia riadne vydezinfikovaná.

> Každý deň je ordinácia sterilizovaná špeciálnym prístrojom, aký sa používa v nemocničných priestoroch.

> V prípade, že sa neviete osobne dostaviť, viem Vám pomôcť aj cez Online sedenie (Whatsapp, Skype,...) 

Individuálna 

PSYCHOTERAPIA

 

„Nech je život akokoľvek zlý, vždy jestvuje niečo, čo môžete robiť a dosiahnuť v tom úspech. Kým je život, ostáva nádej.“
                                                                                                                                            Stephen Hawking

Objavte svoj zdroj vnútornej dôvery a osobného naplnenia

Cieľom našich individuálnych stretnutí je pomôcť každému človeku fungovať podľa jeho najlepších schopností. Naším cieľom je pomôcť každému dosiahnuť plnejšie porozumenie; rozvíjať zručnosti na zlepšenie vzťahov; nájsť nové spôsoby; vysporiadať so stresom a úzkosťou; zlepšiť komunikačné zručnosti; prelomiť negatívne a seba-deštruktívne vzorce; zvýšiť kariérne uspokojenie; a zvýšiť sebavedomie a sebaistotu.

Zajednajte si prvú nezáväznú konzultáciu zdarma:

Párová 

Psychoterapia

a

Rodinná

 

„Šťastný je ten, kto našiel šťastie vo vzťahoch a rodine.“

L. N. Tolstoj

Do terapie vás privádza nádej. Je to veľmi silný zdroj na potrebnú zmenu!

Terapia s pármi a rodinami je veľmi potrebná, aby pomohla rozvíjať lepšie komunikačné schopnosti, riešiť konflikty a vytvárať zdravé a flexibilnejšie hranice medzi milovanými. Väčšina párov a rodín je vedená k liečbe kvôli kríze, akou je rozvod, strata alebo opakovaný boj. Terapia s pármi a rodinami môže pomôcť vyriešiť staré nefunkčné vzorce správania sa a vytvoriť priestor pre zdravé obohacujúce spojenie.

Zajednajte si prvú nezáväznú konzultáciu zdarma:

„Keď zlepšíme naše medziľudské vzťahy, zlepšíme tím svoje duševné zdravie.“

William Glasser

BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU

si

VYŽIADAJTE

Stačí  Vám spraviť jednoduchý prvý krok! Zistite ako by vám psychoterapia mohla pomôcť.