top of page

KRÁTKA

Psychoterapia

ZAMERANÁ NA 

RIEŠENIE

"Nikto nedáva viac, ako ten čo dáva nádej"

                                                                                              L. N. Tolstoj 

Vitajte v CENTRE KRÁTKEJ TERAPIE, KOUČINGU A HYPNÓZY, v útočisku pre všetkých vás. Mojím poslaním je poskytovať chránený priestor súcitu, bezpečnosti a stability s cieľom pomôcť vám viesť plnší a bohatší život.

Poskytujem: Individuálnu, Párovú a rodinnú terapiu, Koučing a Hypnoterapiu

***

Viem vám pomôcť ak Vás trápi

***

Depresia, Úzkostné stavy

Nízke sbavedomie

Spánkové poruchy

Slabá sústredenosť

Chronická únava

Slabá vôla

Strata kreativity a inšpirácie

Chronická bolesť

Nedarí sa vám schudnúť

Intímne problémy

Syndróm vyhorenia

Nedokážete podať výkon keď si to prajete

Problémy s pamäťou a učením

Výsledky v škole, športe, v práci su nedostatočné 

Stres

Ovládajú ma emócie

Problém s trémou

Bolesť hlavy, migrény ale lekári nenašli príčinu

Problém otehotnieť pre ktorú nemá medicína vysvetlenie

Šumenie v ušiach - Tinitus

Moje dieťa sa pocikáva

Vzťahové problémy

Tetánia

a iné...

Staráme sa o Vašu maximálnu bezpečnosť nad rámec odporúčaní

***

***

> Pred každým stretnutím si dezinfikujeme ruky

> Počas sedenia sme od seba vzdialený viac ako na dva metre a máme neustále nasadené respirátor FFP2, terapeut má aj štít.

> Ordinácia je vybavená najmodernejším prístrojom na čistenie vzduchu od vírusov a baktérií s účinnosťou 99,97 % a tým v kombinácií s rúškami prakticky znižuje riziko možného prenosu infekcie na nulu. Tento prístroj je v nepretržitej prevádzke počas celého sedenia.

> Po každom sedení je ordinácia riadne vydezinfikovaná.

> Každý deň je ordinácia sterilizovaná špeciálnym prístrojom, aký sa používa v nemocničných priestoroch.

> V prípade, že sa neviete osobne dostaviť, viem Vám pomôcť aj cez Online sedenie (Whatsapp, Skype,...) 

Individuálna 

PSYCHOTERAPIA

Individuálna terapia

„Nech je život akokoľvek zlý, vždy jestvuje niečo, čo môžete robiť a dosiahnuť v tom úspech. Kým je život, ostáva nádej.“
                                                                                                                                            Stephen Hawking

Objavte svoj zdroj vnútornej dôvery a osobného naplnenia

Cieľom našich individuálnych stretnutí je pomôcť každému človeku fungovať podľa jeho najlepších schopností. Naším cieľom je pomôcť každému dosiahnuť plnejšie porozumenie; rozvíjať zručnosti na zlepšenie vzťahov; nájsť nové spôsoby; vysporiadať so stresom a úzkosťou; zlepšiť komunikačné zručnosti; prelomiť negatívne a seba-deštruktívne vzorce; zvýšiť kariérne uspokojenie; a zvýšiť sebavedomie a sebaistotu.

Zajednajte si prvú nezáväznú konzultáciu zdarma:

Párová 

Psychoterapia

a

Rodinná

Párová a rodinná terapia

„Šťastný je ten, kto našiel šťastie vo vzťahoch a rodine.“

L. N. Tolstoj

Do terapie vás privádza nádej. Je to veľmi silný zdroj na potrebnú zmenu!

Terapia s pármi a rodinami je veľmi potrebná, aby pomohla rozvíjať lepšie komunikačné schopnosti, riešiť konflikty a vytvárať zdravé a flexibilnejšie hranice medzi milovanými. Väčšina párov a rodín je vedená k liečbe kvôli kríze, akou je rozvod, strata alebo opakovaný boj. Terapia s pármi a rodinami môže pomôcť vyriešiť staré nefunkčné vzorce správania sa a vytvoriť priestor pre zdravé obohacujúce spojenie.

Zajednajte si prvú nezáväznú konzultáciu zdarma:

„Keď zlepšíme naše medziľudské vzťahy, zlepšíme tím svoje duševné zdravie.“

William Glasser

BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU

si

VYŽIADAJTE

Stačí  Vám spraviť jednoduchý prvý krok! Zistite ako by vám psychoterapia mohla pomôcť.

bottom of page