top of page

HYPNÓZA

HYPNOTERAPIA

rýchle a trvalé

ZMENY

"Zmena povedie k nahliadnutiu oveľa častejšie, ako k nahliadnutie ku zmene."
M. H. Erickson

Vitajte v CENTRE KRÁTKEJ TERAPIE, KOUČINGU A HYPNÓZY, v útočisku pre všetkých vás. Mojím poslaním je poskytovať chránený priestor súcitu, bezpečnosti a stability s cieľom pomôcť Vám viesť plnší a bohatší život.
Poskytujem: Individuálnu, Párovú a rodinnú terapiu, Koučing a Hypnoterapiu

Vieme vám pomôcť ak Vás trápi

 • Depresia, Úzkostné stavy

 • Nízke sbavedomie

 • Spánkové poruchy

 • Slabá sústredenosť

 • Chronická únava

 • Slabá vôla

 • Strata kreativity a inšpirácie

 • Chronická bolesť

 • Nedarí sa Vám schudnúť

 • Intímne problémy

 • Syndróm vyhorenia

 • Nedokážete podať výkon keď si to prajete

 • Tetánia

 • Problémy s pamäťou a učením

 • Výsledky v škole, športe, v práci su nedostatočné 

 • Stres

 • Ovládajú ma emócie

 • Problém s trémou

 • Bolesť hlavy, migrény, ale lekári nenašli príčinu

 • Problém otehotnieť, pre ktorý nemá medicína vysvetlenie

 • Šumenie v ušiach - Tinitus

 • Moje dieťa sa pocikáva

 • Vzťahové problémy

 • a iné...

Hypnoterapia Vám môže pomôcť s mnohými problémami

Keď ste pripravení na zmenu, hypnoterapia zameraná n riešenie je bezpečný a výkonný psychoterapeutický nástroj, ktorý môže pomôcť širokému spektru stavov. Pomôžem vám znížiť základnú úzkosť, vylepšiť vaše spánkové vzorce a podporiť vás pri uskutočňovaní pozitívnych zmien, ktoré potrebujete, aby ste sa cítili lepšie a užívali si života naplno. Ak váš problém nie je v zozname, kontaktujte ma, pretože existuje veľká šanca, že vám budem môcť pomôcť.

Spoločné sústredenie sa na riešenia

Hypnoterapia zameraná na riešenie je proces spolupráce, zameriavame sa na pozitívne zmeny, ktoré sú pre vás najdôležitejšie, bez toho, aby sme sa zaoberali predchádzajúcimi problémami. Prístup zameraný na riešenie vám pomôže posunúť sa vpred a vytvoriť pozitívnu zmenu v relatívne krátkom časovom období.

Staráme sa o Vašu maximálnu bezpečnosť nad rámec odporúčaní

***

***

> Pred každým stretnutím si dezinfikujeme ruky

> Počas sedenia sme od seba vzdialený viac ako na dva metre a máme neustále nasadené rúško, terapeut má aj štít.

> Ordinácia je vybavená najmodernejším prístrojom na čistenie vzduchu od vírusov a baktérií s účinnosťou 99,97 % a tým v kombinácií s rúškami prakticky znižuje riziko možného prenosu infekcie na nulu. Tento prístroj je v nepretržitej prevádzke počas celého sedenia.

> Po každom sedení je ordinácia riadne vydezinfikovaná.

> Každý deň je ordinácia sterilizovaná špeciálnym prístrojom, aký sa používa v nemocničných priestoroch.

> V prípade, že sa neviete osobne dostaviť, viem Vám pomôcť aj cez Online sedenie (Whatsapp, Skype,...) 

pomoc

zameraná na

​Čo je to 

HYPNOTERAPIA

RIEŠENIE

čo je to hypnoterapia

„Hypnózu nepoužívate ako liek, ale ako prostriedok na vytvorenie priaznivého prostredia na učenie sa.“

M.H. ERICKSON

Čo je to hypnoterapia zameraná na riešenie

Hypnoterapia zameraná na riešenie využíva silnú kombináciu psychoterapie a hypnózy. Je založená na najnovšom výskume v oblasti neurovedy a zahŕňa tie najlepšie prvky kognitívnej behaviorálnej terapie (CBT) a neuro lingvistického programovania (NLP).

Hypnoterapia je bezpečná, praktická, účinná a efektívna metóda  psychoterapie, pri riešení mnohých problémov. V mojej praxi používam ericksoniánsku nedirektívnu hypnózu, klasickú hypnózu, hypnózu orientovanú na riešenie a humanistickú hypnoterapiu. Každému človeku sedí iný typ navodzovania hypnotického tranzu a to je aj moja prednosť, ako hypnoterapeuta, že viem flexibilne a prirodzene prepínať medzi mnohými štýlmi hypnotickej komunikácie, tak, aby to klientovi prinieslo želaný úžitok, pokiaľ možno, čo najrýchlejšie.

Každé hypnoterapeutické sedenie začína psychoterapeutickým rozhovorom. Ten je navrhnutý tak, aby Vás povzbudil k pozitívnemu mysleniu, čo je extrémne prospešné. Jeho účinky sú zosilnené aplikáciou hypnózy, ktorá umožňuje podvedomiu urobiť užitočné zmeny a aktivovať Vaše vnútorné zdroje, zopovedné za vyriešenie Vášho problému.

 

Môj prístup kombinuje psychoterapeutické techniky Krátkej terapie zameranej na riešenie, NLP, Systemickú terapiu, Mindfulness, Naratívnu terapiu. Tento prístup mi umožnuje, aby som ako terapeut vedel "ušiť" terapiu priamo na Vás. Nikdy nepoužívam rovnaký hypnoterapeutický script pre určitý problém, alebo poruchu. Každá hypnoterapia je úplne jedinečný proces, nakoľko aj Vy, ako klient, ste jedinečný. 

OČAKÁVAŤ

HYPNOTERAPIE

​Čo môžete

od

čo môžete očakávať

„ Život Vám sám spôsobí bolesť. Vašou povinnosťou je vytvárať radosť. “

M.H. ERICKSON

Čo môžete očakávať

Žiadne čarovné prútiky!

Niektorí ľudia si myslia, že hypnoterapia je magický proces. Myslia si, že ich terapeut ovláda, aby ich problém vyriešil. Ak uvažujete o hypnoterapii, je dôležité pochopiť, že k zmene dôjde, pretože chcete, aby sa tak stalo a keď ste pripravení a motivovaní podniknúť kroky na uskutočnenie týchto zmien. Hypnoterapia, obzvlášť tá zameraná na riešenie, spôsobí, že terapeut vytvorí pre Vás priestor, v ktorom veľmi účinne dokážete vyriešiť svoje problémy, nielen na podvedomej, ale na všetkých úrovniach. Tento priestor spôsobí to, že zmeny sa budú diať veľmi prirodzene, rýchlo a trvale. Niekedy až tak prirodzene, že si človek ani neuvedomí, že sa už svojho problému zbavil a nemusel na to vyvinúť zbytočne veľa úsila.

Pochopenie Vašich potrieb.

V úvodnej konzultácii spoločne preskúmame, ako by ste chceli, aby Vám hypnoterapia pomohla a dohodli sa, čo chceme dosiahnuť. Vysvetlím Vám, ako myseľ pracuje a pomôžem Vám pochopiť, prečo ste sa cítili tak, ako sa cítite a ako sa môžete posunúť vpred pozitívnym spôsobom.

 

Je to tiež Vaša šanca položiť mi veľa otázok a zistiť viac o mojom prístupe a či je to pre Vás to pravé alebo nie.Predovšetkým Vám vysvetlím, ako Vám môže hypnoterapia/psychoterapia pomôcť, vrátane toho, koľko sedení bude pravdepodobne nutné absolvovať. Na prvom sedení spolu navodíme úvodný hypnotický tranz a prehĺbime ho.

Je to viac ako len hypnnóza.

Nasledujúce hypnoterapeutické sedenia zahŕňajú oveľa viac ako len hypnózu. Niektorí hypnoterapeuti ponúkajú hypnoterapeutické sedenia, bez zapojenia vedomej časti. Podľa mňa sa tým klient ochudobňuje o skutočné poznanie a naučenie sa, ako sa môže v budúcnosti vysporiadať s prípadnými ťažkosťami aj bez terapeuta. Môj prístup je celostný.

 

Každé sedenie začneme hovoriť o Vašom pokroku a preskúmame pozitívne veci, ktoré sa stali. Povzbudím Vás, aby ste sa vyjadrili pozitívnym spôsobom a zamerali sa skôr na riešenia, ako na problémy. Budeme pracovať na Vašej preferovanej budúcnosti a aký bude Váš život, keď bude Váš problém preč, keď sa budete cítiť uvoľnenejší, sebavedomejší a budete postupovať smerom k svojim cieľom. Vizualizácia preferovanej budúcnosti Vám poskytne užitočný pohľad na kvalitu Vášho života. Následne našu diskusiu pomocou hypnotickej indukcie prevedieme do stavu hypnózy, aby sme pomohli dosiahnuť želanú terapeutickú zmenu.

Spolu budeme sledovať Váš pokrok.

Ak budeme spolupracovať, budete mať možnosť sledovať váš pokrok každý týždeň účasťou na projekte Scotta Millera, kde budeme sledovať Váš pokrok meraniami na škál ORS a SRS. ORS(Outcome Rating Scale (ORS) / Škála meraní výsledkov) Vám umožní mapovať váš pokrok na terapii. SRS (Session Rating Scale (SRS V.3.0) / Škála hodnotenia sedenia) zhodnotíte sedenie a našu spoluprácu. To nám pomôže budovať kvalitný terapeutický vzťah, nakoľko zohráva pri Vašej premene obrovskú úlohu. 

Pravidelným sledovaním Vášho pokroku budeme presne vedieť, čo Vám pomáha, prípadne budeme vedieť pružne reagovať a vymyslieť niečo iné aby som Vám pomohol čo najskôr.

K čomu by sa dala hypnóza pripodobniť?

Všetci zažívame hypnotické stavy v našom každodennom živote. Je to veľmi prirodzený stav vedomia a má mnoho rôznych podôb. Šoférovali ste a zrazu ste si uvedomili, že si nepamätáte posledných pár kilometrov? Alebo, boli ste tak ponorení do knihy tak, že ste si neuvedomili plynutie času? Mimochodom stáva sa to aj vtedy ak ste zamilovaný. Ak áno, boli ste v stave sústredenej pozornosti, a budeme ako to volať „tranz“. Na hypnoterapii Vás budem viesť k tomuto sústredenému stavu pozornosti pomocou hypnotickej indukcie, aby sme vedeli vytvoriť ten správny priestor na vaše učenie sa a riešenie Vašich problémov aj v podvedomej úrovni. 

Čo hypnóza nie je

Nikto vás nemôže hypnotizovať proti vašej vôli! Nikto vás nemôže donútiť urobiť čokoľvek, čo nechcete - vaše podvedomie jednoducho odmietne akýkoľvek návrh, ktorý je pre Vás nevhodný. Na rozdiel od obrazu, ktorý často vídame vo filmoch, knihách a médiách, hypnóza nezahŕňa terapeuta, ktorý ovláda vašu myseľ! Nie je to niečo, čo Vám spôsobujem a prikazujem, ale skôr niečo, čo si dovolíte zažiť. Hypnoterapia je veľmi bezpečna a efektívna metóda na rýchle a trvácne zmeny.

Čo hypnóza je:

 

Hypnóza je jednoducho stav zameranej pozornosti. V tomto uvoľnenom stave Vaša myseľ lepšie reaguje na návrhy/sugescie. V terapeutickom prostredí sú návrhy/sugescie navrhnuté tak, aby Vám pomohli zmeniť nechcené vzorce myslenia. Často môžete počuť všetko, čo sa hovorí, aj keď ste v hlboko uvoľnenom stave. Hypnoterapia je pre Vás veľkou výhodou, ktorá Vám pomôže dosiahnuť preferovanú budúcnosť a skutočný potenciál.

VYŽIADAJTE

si

SCHÔDZKU

Stačí  Vám spraviť jednoduchý prvý krok. Ponúkam BEZPLATNÚ konzultáciu s cieľom zistiť, ako by Vám hypnoterapia mohla pomôcť

SCHÔDZKA
bottom of page