top of page

Určené iba pre tých, ktorí chcú naozaj zmeniť svoj život

  • Je to najmodernejší prístup v psychoterapii, rešpektujúci najnovšie poznatky z oblasti neurovied.

  • Je prístup k psychoterapii založený na riešení problémov ako na skúmaní problému a jeho analyzovaní.

  • Skúma súčasné zdroje, stratégie potrebné na vyriešenie problému a budúce nádeje, nie súčasné problémy a minulé príčiny.

  • Zvyčajne zahŕňa iba tri až päť sedení.

  • Nevytvára závislosť na terapeutovi.

  • Hľadáme spôsoby, ako vás čo najrýchlejšie vrátiť do života

bottom of page